Systemisch werk, opstellingen en teamcoaching

 

Teamcoaching is een krachtige manier om de prestaties van een team te verbeteren. Door middel van teamcoaching kunnen individuen beter samenwerken, hun vaardigheden ontwikkelen en de kwaliteit van hun werk verbeteren. Maar wat als er problemen zijn die niet kunnen worden opgelost met conventionele coachingmethoden? Wat als er dieper liggende oorzaken zijn die het succes van het team belemmeren?

Dit is waar systemisch werk en opstellingen van pas komen. Systemisch werk is een methode die zich richt op de onderliggende patronen en dynamieken van een systeem, zoals een team of organisatie. Opstellingen zijn een krachtige manier om deze patronen en dynamieken zichtbaar te maken, zodat ze kunnen worden begrepen en veranderd. In dit blog gaan we dieper in op de waarde van systemisch werk en opstellingen in teamcoaching.

Wat is systemisch werk?

Systemisch werk is gebaseerd op de principes van systemische theorie, die stelt dat alle systemen – of het nu een individu, een team of een organisatie is – onderling verbonden en beïnvloed worden door hun omgeving. Deze systemen hebben vaak onzichtbare dynamieken en patronen die de prestaties en het succes van het systeem beïnvloeden.

Bij systemisch werk wordt er niet alleen gekeken naar individuele personen, maar naar het geheel en de onderlinge verhoudingen. Dit maakt het mogelijk om de oorzaak van problemen op te sporen en op te lossen op een dieper niveau.

Wat zijn opstellingen?

Opstellingen zijn een methode om de onderliggende dynamieken en patronen van een systeem zichtbaar te maken. Dit gebeurt door het opstellen van representanten van verschillende elementen binnen het systeem, zoals personen, emoties of waarden. De representanten worden vervolgens in een ruimte geplaatst in verhouding tot elkaar, zodat de onderlinge verhoudingen duidelijk worden.

Opstellingen maken het mogelijk om de onderliggende patronen en dynamieken van een systeem te begrijpen. Dit kan bijvoorbeeld inzicht geven in de beperkende aannames die binnen het team leven, of in de verborgen emoties die het functioneren van het team beïnvloeden.

De waarde van systemisch werk en opstellingen in teamcoaching

Systemisch werk en opstellingen kunnen van onschatbare waarde zijn in teamcoaching. Hier zijn een aantal redenen waarom:

  • Het biedt inzicht in de onderliggende dynamieken en patronen van het team. Dit kan bijvoorbeeld duidelijkheid geven over de rolverdeling binnen het team, of over de onderlinge relaties en communicatiepatronen. Hierdoor kan er gerichter worden gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking en prestaties van het team.

  • Het maakt beperkende aannames en overtuigingen zichtbaar. Deze aannames en overtuigingen kunnen het functioneren van het team belemmeren. Door deze aannames en overtuigingen zichtbaar te maken, kunnen ze worden veranderd en kan het team beter functioneren.

  • Het biedt inzicht in de individuele bijdragen aan het team. Door middel van opstellingen kan worden gekeken naar de individuele bijdragen aan het team en hoe deze bijdragen zich verhouden tot de bijdragen van andere teamleden. Dit kan helpen bij het verbeteren van de samenwerking en het vergroten van de effectiviteit van het team.

  • Het vergroot het bewustzijn van de onderlinge afhankelijkheden binnen het team. Systemisch werk en opstellingen maken duidelijk hoe de individuele teamleden met elkaar zijn verbonden en hoe hun acties en beslissingen van invloed zijn op het team als geheel. Dit vergroot het bewustzijn van de onderlinge afhankelijkheden en kan leiden tot betere samenwerking en prestaties.

  • Het biedt mogelijkheden voor verdere groei en ontwikkeling. Systemisch werk en opstellingen maken het mogelijk om de onderliggende dynamieken en patronen van het team te begrijpen en te veranderen. Dit biedt mogelijkheden voor verdere groei en ontwikkeling, zowel voor het team als geheel als voor individuele teamleden.

Kortom, systemisch werk en opstellingen zijn waardevolle hulpmiddelen in teamcoaching. Ze bieden inzicht in de onderliggende patronen en dynamieken van een team en maken het mogelijk om deze patronen en dynamieken te begrijpen en te veranderen. Door systemisch werk en opstellingen te integreren in teamcoaching, kunnen teams beter samenwerken, effectiever functioneren en betere prestaties leveren.