Teamcoaching zorg

Voor een fijne samenwerking in zorgteams

Bouwen aan sterke teams in de zorg 

Als zorgteams goed draaien dan is er focus, flow, betrokkenheid, energie. en worden doelen behaald. Sterke teams in de zorg zijn echter geen vanzelfsprekendheid. Soms is er sprake van een slechte sfeer, weinig onderlinge verbinding.  

Met de juiste benadering kunne teams groeien en versterkt worden. Teamcoaching voor zorgteams is de sleutel naar een duurzame en effectieve samenwerking.   

Teamcoaching in de zorg

4 uitdagingen voor zorgteams en zorgmedewerkers

Het waarom

De eerste vraag die belangrijk is om te beantwoorden voor een team is het waarom? Wat is het gemeenschappelijke doel en waarom zijn jullie als team bij elkaar? Wanneer het team het doel en de visie helder voor ogen heeft dan zorgt dit voor motivatie, energie en focus in het team. 

Rollen en beeldvorming

Om fijn samen te werken is het belangrijk dat er een gedeeld beeld is over aanpak, doel en ieders rol daarin. Teamcoaching geeft zicht op ieders kwaliteiten en talenten en hoe deze bijdragen aan het bereiken van de teamdoelen.

Normen en gedrag

Afspraken over normen en gedrag helpen om de samenwerking soepel te laten lopen en duidelijkheid te creëren voor teamleden. Normen zijn vaak bekend en doen onbewust hun werk, maar wanneer het team voor nieuwe uitdagingen komt te staan, dan is het belangrijk om als team te kijken welke nieuwe normen en gedrag nodig zijn voor het team.

Communicatie en verbinding

Het fundament van effectieve teams is goede communicatie. In meer volwassen teams zijn de teamleden in staat om elkaar aan te spreken, elkaar feedback te geven en open te onderhandelen wanneer er tegengestelde belangen zijn. Teamcoaching helpt om communicatie en samenwerking te optimaliseren.

Bouwstenen van teamcoaching in de zorg

 

Teamcoaching is maatwerk. In mijn aanpak maak ik gebruik van verschillende benaderingen en methodieken die hun waarde in de praktijk hebben bewezen. Afhankelijk van wat het team nodig heeft wordt gekeken naar welke bouwstenen aansluiten. Desgewenst kan de team-aanpak online plaatsvinden.

 

Systemisch werken

Veelal merk ik dat teams aan de slag willen met de samenwerking, maar dat er hardnekkige patronen zijn die er voor zorgen dat de team-ontwikkeling niet verder komt. Door systemisch te werken ontstaat er zicht op wat er echt speelt in het team en worden veelal onbewuste patronen zichtbaar waardoor er beweging kan ontstaan. 

Ik ben opgeleid en erkend als systemisch teamcoach.

Waarderend onderzoek

Waarderend onderzoek is een inspirerende benadering om verandering in teams te creëren. Het is een krachtige methode die teams helpt om vanuit energie en betrokkenheid hun eigen ontwikkeling vorm te geven. 

Sterke Kanten

Sterke Kanten zijn positieve karakter-eigenschappen die veel impact hebben op denken, voelen en gedrag. Door gebruik te maken van Sterke Kanten nemen prestaties en welbevinden toe en ben je beter in staat om te gaan met stress en werkdruk.

In mijn benadering help ik teamleden om zicht te krijgen op[ hun eigen Sterke Kanten en de Sterke Kanten in het team als geheel.

Psychologische veiligheid

Psychologische veiligheid betekent dat je het gevoel hebt dat je erbij hoort en dat je openlijk kunt zeggen wat je denkt of voelt. Het is de basis voor effectieve samenwerking en mijn benadering is erop gericht om de psycholgische veiligheidheid in teams te versterken.

Vertrouwen

Vertrouwen is een cruciaal aspect voor een effectieve samenwerking en resultaat. Het vergroten en/of herstellen van vertrouwen waar dat nodig is, kan een belangrijk onderdeel vormen van de teamcoaching.

Communicatie

Vanwege mijn achtergrond als communicatie-trainer bij ondermeer Bureau Zuidema heb ik goed zicht op communicatie in teams en wat er nodig is om teams effectiever te laten communiceren en samenwerken.

Teamcoach voor de zorg Remy van Gelder

Met veel plezier ondersteun ik zorgteams in de versnelling van hun ontwikkeling. Ik ben opgeleid als systemisch teamcoach en maak daarnaast gebruik van verschillende methodieken. Ik heb zelf een tijd in de zorg gewerkt. Hierdoor weet ik goed wat er speelt op de werkvloer en wat de dynamiek is van het werken in de zorg.

Hoe het werkt?

Gesprek over doelstellingen

In een verkennend gesprek  bespreken we de doelstellingen van het team en hoe teamcoaching hier een bijdrage aan kan leveren. Naar aanleiding van dit gesprek kom ik met een voorstel over de teamcoaching.

i

Teamcoaching

Het traject begint met een kick-off waarin  we ingaan op het gezamenlijke doel en de aanpak. Doel van deze kick-off is het team te inspireren voor het teamtraject en commitment te creëren voor het beoogde eindresultaat.

Evaluatie en effectmeting

 

De teamcoaching wordt afgerond met een evaluatie en effectmeting. 

Contact met Remy van Gelder