Teamcoaching

Haal het beste uit jullie team!

Toe aan een volgende stap met jullie team?

Er kunnen verschillende aanleidingen zijn om met teamcoaching aan de slag te gaan. Met behulp van systemisch teamcoaching kijk je naar het grotere geheel van het team en de verschillende onderdelen. Tijdens de coaching krijgt jullie team inzicht in de dynamiek van het teamsysteem en wordt duurzame verandering in gang gezet.

Neem contact met me op voor een gratis kennismakingsgesprek om te bespreken hoe ik jouw team kan helpen om een Sterk Team te worden.

Systemische Teamcoaching

Samenwerking verbeteren

Teamcoaching geeft snel inzicht in de (verborgen) teamdynamiek en laat zien waar verbetering mogelijk is. De samenwerking in het team kan hierdoor aanzienlijk verbeteren.

Geen of weinig leven in het team

Wanneer het team ofwel slaap dreigt te sukkelen en de energie stagneert of het team juist in een fase van burn-out terecht is gekomen, dan is teamcoaching een heel goed middel om weer balans in het team terug te brengen. Teamcoaching is ook heel geschikt om meer zicht te krijgen op de aanwezige drijfveren en talenten in het team.

Eigenaarschap en zelfsturing

Wanneer een team wordt uitgedaagd om meer verantwoordelijkheid te nemen over de eigen processen, dan kan teamcoaching het team helpen versterken. Ook kan teamcoaching enorm behulpzaam zijn bij het implementeren van verandering.

Alternatief voor teambuidling

Teamcoaching kan ook een heel mooi alternatief zijn voor de jaarlijkse teambuilding van het team. Door het doen van een krachtige teamsessie wordt er nieuwe inspiratie opgedaan en komt de teamontwikkeling in een versnelling.

Bouwstenen van effectieve teamcoaching

 

Teamcoaching is maatwerk. In mijn aanpak maak ik gebruik van verschillende benaderingen en methodieken die hun waarde in de praktijk hebben bewezen. Afhankelijk van wat het team nodig heeft wordt gekeken naar welke bouwstenen aansluiten. Desgewenst kan de team-aanpak online plaatsvinden.

 

Systemisch werken

Veelal merk ik dat teams aan de slag willen met de samenwerking, maar dat er hardnekkige patronen zijn die er voor zorgen dat de team-ontwikkeling niet verder komt. Door systemisch te werken ontstaat er zicht op wat er echt speelt in het team en worden veelal onbewuste patronen zichtbaar waardoor er beweging kan ontstaan. 

Ik ben opgeleid en erkend als systemisch teamcoach.

Waarderend onderzoek

Waarderend onderzoek is een inspirerende benadering om verandering in teams te creëren. Het is een krachtige methode die teams helpt om vanuit energie en betrokkenheid hun eigen ontwikkeling vorm te geven. 

Sterke Kanten

Sterke Kanten zijn positieve karakter-eigenschappen die veel impact hebben op denken, voelen en gedrag. Door gebruik te maken van Sterke Kanten nemen prestaties en welbevinden toe en ben je beter in staat om te gaan met stress en werkdruk.

In mijn benadering help ik teamleden om zicht te krijgen op[ hun eigen Sterke Kanten en de Sterke Kanten in het team als geheel.

Psychologische veiligheid

Psychologische veiligheid betekent dat je het gevoel hebt dat je erbij hoort en dat je openlijk kunt zeggen wat je denkt of voelt. Het is de basis voor effectieve samenwerking en mijn benadering is erop gericht om de psycholgische veiligheidheid in teams te versterken.

Vertrouwen

Vertrouwen is een cruciaal aspect voor een effectieve samenwerking en resultaat. Het vergroten en/of herstellen van vertrouwen waar dat nodig is, kan een belangrijk onderdeel vormen van de teamcoaching.

Communicatie

Vanwege mijn achtergrond als communicatie-trainer bij ondermeer Bureau Zuidema heb ik goed zicht op communicatie in teams en wat er nodig is om teams effectiever te laten communiceren en samenwerken.

Systemisch teamcoach Remy van Gelder

Met veel plezier ondersteun ik teams in de versnelling van hun ontwikkeling. Ik ben opgeleid als systemisch teamcoach en maak daarnaast gebruik van verschillende methodieken.

Mijn aanpak: wat ik van groepen terugkrijg is dat ik veel veiligheid en vertrouwen bied om zaken bespreekbaar te maken en dat ik de confrontatie niet uit de weg ga wanneer dat nodig is voor het proces.

 

Hoe het werkt?

Gesprek over doelstellingen

In een verkennend gesprek  bespreken we de doelstellingen van het team en hoe teamcoaching hier een bijdrage aan kan leveren. Naar aanleiding van dit gesprek kom ik met een voorstel over de teamcoaching.

i

Teamcoaching

Het traject begint met een kick-off waarin  we ingaan op het gezamenlijke doel en de aanpak. Doel van deze kick-off is het team te inspireren voor het teamtraject en commitment te creëren voor het beoogde eindresultaat.

Evaluatie en effectmeting

 

De teamcoaching wordt afgerond met een evaluatie en effectmeting. 

Contact met Remy van Gelder