TEAMWORKSHOPS EN INSPIRATIE-SESSIES

Bureau van Gelder biedt verschillende workshops en inspiratie-sessies om de menskant in samenwerking te verbeteren. Workshops en sessies kunnen zowel live als online en zijn flexibel in opzet.

PSYCHOLOGISCHE VEILIGHEID

 

Psychologische veiligheid betekent dat mensen zich veilig voelen in de omgeving waarin ze werken en het bepaalt of teams en organisaties op termijn succesvol niet. In deze workshop of webinar leer je wat psychologische veiligheid is en hoe je het kunt versterken.

+

SNELHEID VAN VERTROUWEN

 

Vertrouwen is een onzichtbare factor in relaties tussen mensen met grote implicaties. Waar vertrouwen is loopt samenwerking beter en krijgen mensen zaken sneller gedaan. Leer in een inspirerende webinar of workshop hoe vertrouwen werkt en hoe je het vergroot.

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

 

In deze workshop leer je hoe je je eigen leven en werk kunt leiden. Je ontdekt je waarden, kwaliteiten en talenten, en je leert hoe je deze kunt gebruiken om je doelen te bereiken en je teamsamenwerking te versterken.

SYSTEMISCH WERKEN

 

In deze sessie leer je wat systemisch werken is en ontdek je hoe je vanuit een systemisch perspectief naar samenwerking kunt kijken. Door gebruik te maken van systemische wijsheid ontstaan nieuwe opties en mogelijkheden en wordt het nemen van besluiten een stuk makkelijker.

WAARDEREND VERANDEREN

 

Waarderend onderzoek of appreciative inquiry is een krachtige manier om teams en organisaties te helpen hun ontwikkeling of verandering vorm te geven. In deze inspirerende sessie krijg je concrete handvaten en interventies die je direct kunt toepassen.

THEORIE U

 

In deze workshop leer je over Theory U, een krachtige methode voor diepgaande verandering en innovatie. Je ontdekt hoe Theory U je kan helpen om complexe problemen op te lossen, creatieve oplossingen te vinden en een positieve impact te hebben op de wereld.

CULTURELE DIVERSITEIT EN INCLUSIE

Teams die samengesteld zijn uit mensen met verschillende culturele en etnische achtergronden blijken beter te presteren. Voorwaarden voor het goed functioneren van een divers team is dat teamleden en leidinggevende in staat zijn goed om te gaan met verschillen. Bureau van Gelder coacht teams die willen inzetten op een meer inclusieve samenwerking.

MINDFUL TEAMS

In deze workshop leer je hoe mindfulness teams helpt om meer focus te hebben op het hier en nu. Mindfulness helpt teams om ruimte te maken voor nieuwe ideeen en creativiteit en meer begrip voor elkaar.  Je ontdekt hoe mindfulness je helpt om je eigen gedachten en emoties te reguleren, om beter te luisteren naar anderen en om samen te werken aan gemeenschappelijke doelen.

STERKE KANTEN

In deze workshop leer je hoe je de VIA Sterke Kanten benadering kunt gebruiken om je team te versterken. Je ontdekt hoe je de sterke kanten van je teamleden kunt identificeren, hoe je deze kunt benutten en hoe je kunt zorgen voor een harmonieuze samenwerking. Gebruik van Sterke Kanten kan helpen om de productiviteit te verhogen, de creativiteit te stimuleren en de teamcohesie te versterken.

Contactformulier